Od 15 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe zasady rejestrowania znaków towarowych polegające na ograniczeniu badania zgłoszenia przez UP. Dotychczas UP badał, czy rejestracji nie stoją na przeszkodzie tzw. przeszkody bezwzględne, tj. przede wszystkim okoliczności...

read more