W dniu 17 stycznia br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo własności przemysłowej. Ustawa została skierowana do Senatu.

Nowelizacja ta ma na celu kolejne dostosowanie naszego prawa krajowego do przepisów unijnych, tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

Jakie zmiany nas czekają? O tym już niedługo, zapraszamy!